Fonte Thailand

ผลไม้ที่ป้องกันอัลไซเมอร์

ผลไม้ที่ป้องกันอัลไซเมอร์

              นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติคาดการณ์ว่า ในปี 2563 จะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 16.8 ของประชากรไทย ส่งผลให้คนกลุ่มนี้เกิดโรคต่างๆ ตามความเสื่อมของร่างกาย โดยเฉพาะโรคทางระบบประสาท เนื่องจากสมองของคนเราเป็นอวัยวะสำคัญในการควบคุมการทำงานด้านความจำ ความรู้สึกนึกคิด อารมณ์และพฤติกรรม ดังนั้น เมื่ออายุเพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้สมองมีความผิดปกติเกิดขึ้นได้

               นพ.สุพรรณ กล่าวว่า โดยโรคที่เกี่ยวข้องกับสมองและระบบประสาทที่พบบ่อยและเป็นสาเหตุของความพิการและเสียชีวิตในผู้สูงอายุ คือโรคหลอดเลือดสมองตีบตันหรือแตก สาเหตุเกิดจากหลอดเลือดแดงที่ไปหล่อเลี้ยงสมองตีบตัน ทำให้เนื้อสมองขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงส่งผลให้เนื้อสมองตาย หรือหลอดเลือดแดงสมองแตก เลือดที่ออกมาไปกดทับหรือทำลายเนื้อสมอง ทำให้เกิดความพิการทางกายตามมา ซึ่งจะมีอาการเกิดขึ้นเฉียบพลัน ได้แก่ แขนขาอ่อนแรงหรือชาครึ่งซีกด้านหนึ่งด้านใดของร่างกาย พูดไม่ชัด พูดลำบาก พูดไม่ได้ ปวดหัวรุนแรง สูญเสียความรู้สึกตัว เช่น ซึมลง หมดสติ ซึ่งหากผู้สูงอายุมีอาการดังกล่าว บุตรหลานต้องรีบพาไปโรงพยาบาลทันทีไม่เกิน 3 ชั่วโมง เพราะถ้าหากไปโรงพยาบาลล่าช้าอาจเกิดความพิการถาวร

              นพ.สุพรรณกล่าวอีกว่า ปัจจุบันยังพบกลุ่มผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์มากขึ้น ซึ่งโรคนี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่การตรวจพบในระยะเริ่มต้นจะช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองและใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคดังกล่าวคือ อายุที่เพิ่มขึ้น พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม โรคนี้ทำให้ความสามารถในการจำและการใช้เหตุผลของผู้ป่วยลดลง หากผู้สูงอายุมีอาการหลงลืม เช่น จำเหตุการณ์หรือคำพูดที่เพิ่งผ่านมาไม่ได้ สับสนเรื่องต่างๆ มีปัญหาการพูด พฤติกรรมที่อาจเกิดปัญหายุ่งยาก เช่น ออกนอกบ้าน กลับบ้านไม่ถูก ก้าวร้าว ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ ควรรีบพาไปพบประสาทแพทย์หรือแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ    “นอกจากนี้ การฝึกบริหารสมองเป็นประจำจะลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค จึงควรหากิจกรรมฝึกความจำให้แก่ผู้สูงอายุให้ใช้สมองในการทำกิจกรรม เช่น การฝึกถามตอบความรู้ทั่วไป เล่นดนตรีไทย วาดภาพ คิดเลข จะช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้

      

           การรับประทานอาหารให้ครบหมู่ เน้นผลไม้หลากสีก็ช่วยบำรุงสมอง เช่น องุ่น บีทรูท, มะม่วงสุก, แครอท, แตงโม, กีวี, แอปเปิ้ล หมั่นออกกำลังกาย นอนหลับให้เพียงพอ ไม่เครียด มีกิจกรรมนันทนาการในครอบครัว เป็นต้น” นพ.สุพรรณกล่าว